078 200 5000Nooddienst

Pijnklachten en Spoedgevallen

Bij acute pijn of andere spoedgevallen tijdens de openingstijden van onze praktijk, belt u het liefst tussen 8.00 -10.00 uur naar tel. 0183 - 50 34 46.  Alleen dan kunnen we u in veel gevallen dezelfde dag nog zien en behandelen.

Buiten onze reguliere openingstijden, in het weekend (zaterdag en zondag) en tijdens de officiële vrije dagen, feest- en vakantiedagen en schoolvakanties, werken wij voor de spoedgevallendienst samen met Dental365. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot Dental365 Spoed Tandarts Dordrecht.

Dental365 Spoed Tandarts Dordrecht
Johan de Wittstraat 304,
3311 KK Dordrecht
Telefoon: 078 - 200 5000

Tussen 23.00 uur ’s avonds en 8.00 uur ’s ochtends kunt u, in geval van acute zorg of een tandheelkundig trauma (bijv. losse of uitgeslagen tanden door ongeval, geweld of sport) terecht bij

Dental365 Spoed Tandarts Rotterdam
Dr. Molewaterplein 30,
3015 GD Rotterdam (Ingang Spoedeisende Hulp van Erasmus MC)
Telefoon: 085 - 105 1760

Aantal zaken waar u ook rekening mee dient te houden, voordat u belt naar Dental365 Spoed Tandarts;

Wat mee te nemen:

• Bij het bellen: houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand. Dental365 heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen.
• U (of de persoon om wie het gaat) dient het verzekeringspasje en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
• U dient uw consult en/of spoedbehandeling bij Dental365 direct te voldoen middels pin of creditcard. U kunt niet contant betalen.

Nadat u bij Dental365 een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u per SMS en per e-mail de bevestiging. In deze bevestiging treft u ook aan de link naar het anamneseformulier. Dit formulier dient u vooraf, voordat u naar uw afspraak gaat, online in te vullen. Indien u een vaste tandarts heeft, vergeet u dan niet deze gegevens op het formulier correct in te vullen. Zonder de gegevens van uw tandarts kan Dental365 uw behandelverslag en de eventuele röntgenfoto’s niet naar uw tandarts sturen.

Kosten en vergoedingen:

• De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.
• Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen. Informeer hiernaar als u belt.
• U ontvangt altijd een nota van Dental365.
• Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.
• Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Informeer indien mogelijk wel bij uw verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed.

Tot slot:

• Houdt u er aub rekening mee dat uw afspraaktijd bij Dental365 altijd een richttijd is. Dental365 Dordrecht is géén reguliere tandartspraktijk, enkel een spoed tandartspraktijk. U wordt verzocht op tijd te komen en er wordt altijd getracht u op tijd te helpen. Doorgaans lukt dit ook goed. Toch kunt u te maken krijgen met uitloop en langere wachttijden omdat vooraf nooit ingeschat kan worden hoelang een spoedafspraak per patiënt kan duren. Ook hebben sommige spoedafspraken altijd voorrang. Hierdoor kan het ook voorkomen dat u helaas langer dient te wachten. Dit is bijv. in geval van een spoedgeval, trauma’s en spoed bij kinderen.

• Dental365 Rotterdam (Tandartsenpost010) is gevestigd in/bij het ziekenhuis Erasmus MC (ingang “Spoedeisende Hulp”) maar is geen onderdeel van het EMC. Dental365 Rotterdam is een zelfstandige spoed tandartspraktijk.

• Let op! U kunt uw afspraak alleen telefonisch annuleren door te bellen naar Dental365 Dordrecht. Bij niet op tijd annuleren of helemaal niet komen opdagen hanteert Dental365 een NO-SHOW beleid (tandartscode C90). Deze kosten zijn voor uw eigen rekening en zijn niet te declareren bij uw zorgverzekeraar

Voor meer informatie over de spoeddienst kunt u ook kijken op hun website Dental365.nl