078 200 5000Nooddienst

We proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Tóch kan het gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u dit met ons bespreekt.

Ben u ontevreden over de bejegening, behandeling of rekening van je tandarts? Denk u erover een klacht in te dienen? Dit is wat je kunt doen.

Stap 1. Ga in gesprek met je tandarts

Vraag om een verhelderend gesprek met de tandarts. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven waarover u ontevreden bent. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk om te weten dat u een probleem hebt. U kunt dan samen afspraken maken over een oplossing.

Stap 2. Neem contact op met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Het TIP is een initiatief van de KNMT en is er om patiënten van onafhankelijke informatie te voorzien over de mondzorg. Naast het geven van informatie kan de TIP-medewerker met u meedenken hoe u het beste met de tandarts in gesprek kunt gaan wanneer u ontevreden bent.

Neem contact op met Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Stap 3. Klacht indienen

Komt u er alsnog niet uit? Dan kunt u een klacht indienen. Is het met de informatie van het Tandheelkundig Informatie Punt niet gelukt om zelf afspraken voor een oplossing te maken met uw tandarts? Dan kunt u een aanvraag voor klachtbemiddeling indienen bij de KNMT klachtenserviceNadat uw klachtbemiddeling hebt aangevraagd, neemt een klachtenfunctionaris contact met zowel u als uw zorgaanbieder/tandarts op.  Wanneer u klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht. De KNMT streeft ernaar u binnen 14 dagen nadere informatie toe te zenden over de procedure van de klachtenregeling. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven waarover u ontevreden bent. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk om te weten dat u een probleem hebt. U kunt dan samen afspraken maken over een oplossing.

Second opinion

Soms is het vertrouwen hierna nog niet genoeg hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om een andere tandarts een second opinion (tweede mening) te vragen. De mening van een tandarts die niet bij het conflict is betrokken, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen.

Geschillencommissie

Mocht uw klacht ook na tussenkomst van de klachtenfunctionaris nog niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg. Voor behandeling door de Geschilleninstantie Mondzorg is a € 80,- griffiegeld verschuldigd.