078 200 5000Nooddienst

Het reinigen en vullen van de wortelkanalen.

 

Als gevolg van bijvoorbeeld trauma of ernstige aantasting kan de zenuw in een tand of kies zijn aangetast. Ontsteking kan het gevolg zijn. In dat geval kan een wortelkanaalbehandeling nodig zijn. De wortelkanalen worden grondig gereinigd, gedroogd en opgevuld. Eventuele pijn na de behandeling is doorgaans mild van aard en na drie dagen verdwenen. Doordat er geen doorbloeding van de tand of kies meer is, droogt deze uit, waardoor het risico op breuk toeneemt. Om de kans op breuk te verkleinen is het plaatsen van een kroon op deze tand of kies soms raadzaam.