078 200 5000Nooddienst

Voorkomen is beter dan genezen.

 

Het westerse voedingspatroon heeft ook op het gebit een negatieve invloed. Voor een gezond gebit zijn preventieve maatregelen onmisbaar. Het voorkomen van gebitsproblemen is ook voor uw algemene gezondheid van groot belang. Hiertoe zal het gebit tweemaal daags zo goed mogelijk moeten worden gereinigd. Indien alleen wordt gepoetst, wordt een groot deel van het gebit NIET gereinigd. Bacteriën tussen de tanden en kiezen hebben dan vrij spel. Tandvleesontsteking en cariës zijn vaak het gevolg. Ook reiniging tussen de tanden en kiezen is noodzakelijk. Dit kan bijvoorbeeld met ragers, tandenstokers of floss. De belangrijkste vorm van preventie is een optimale gebitsreiniging, tweemaal daags.

Daarnaast is een gezond voedingspatroon van groot belang. We adviseren niet meer dan zevenmaal per dag suikerhoudende voedingsmiddelen te nuttigen. Suiker is namelijk een voedingsbron voor bacteriën die cariës veroorzaken. Ook is het raadzaam matig te zijn met zure voedingsmiddelen. Zuren tasten het tandmateriaal aan, waardoor overmatige slijtage (erosie) kan ontstaan.

 

Gewoon Gaaf

In onze praktijk werken wij met de cariëspreventiemethode Gewoon Gaaf. Dit programma is mogelijk voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers en wordt vergoed door de zorgverzekering. De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës. Wie goed zijn tanden poetst en er een verstandig consumptiepatroon op nahoudt, kan zijn gebit gewoon gaaf houden! Uit recent wetenschappelijk onderzoek in Nederland (dr. Erik Vermaire 2013) blijkt dat de Gewoon Gaaf-methode tot 70% minder gaatjes kan leiden. 

 

Fluoride

Tanden en kiezen zijn het meest kwetsbaar nadat zij pas zijn doorgekomen in de mond. Fluoride is een bijzonder effectieve stof die de weerstand van de tanden en kiezen tegen schadelijke invloeden aanzienlijk verhoogt. Daarom adviseren wij een tandpasta met fluoride te gebruiken. Vanaf het eerste moment dat een blijvende kies doorkomt, zullen wij voorstellen tijdens iedere halfjaarlijkse gebitscontrole een extra laag fluoride op de tanden en kiezen aan te brengen. Dit doen we totdat de 18-jarige leeftijd is bereikt.

 

Sealen

Het risico dat cariës ontstaat is relatief groot ter plaatse van de groeven (fissuren) in tanden en kiezen. Indien na doorbraak van een tand of kies blijkt dat de groeven dermate diep zijn dat deze niet optimaal kunnen worden gereinigd, zal worden voorgesteld deze groeven preventief op te vullen. Dit wordt sealen genoemd.