078 200 5000Nooddienst

Periodiek preventief onderzoek: Van groot belang!

Problemen in de mond veroorzaken vaak in het beginstadium geen klachten. Daarom is het van groot belang uw gebit periodiek door een tandarts te laten onderzoeken. Eventueel ontstane problemen kunnen dan tijdig worden onderkend en behandeld. Onder andere onnodig verlies van tanden of kiezen kan hierdoor worden voorkomen. Tijdens het onderzoek worden alle functies van het gebit beoordeeld. Hiervoor is nodig dat periodiek röntgenopnamen worden gemaakt. Ook wordt een inschatting gemaakt van eventueel in de toekomst te verwachten problemen. Er wordt onder andere gekeken naar eventueel ontstane slijmvliesafwijkingen, cariës, ontstekingen, verplaatsingen van tanden of kiezen, overmatige slijtage, verzwakking, enzovoort. Voor een goede gebitscontrole is een diep inzicht noodzakelijk in alle deelgebieden van de tandheelkunde. Daarom zal de gebitscontrole altijd door één van de tandartsen worden uitgevoerd.